EHPA zebrała dane z 16 różnych krajów Europy. Dane znów wskazują na rekordową liczbę sprzedaży w ciągu ostatniego roku. Statystyki wykazały, że w ciągu 2022 roku nastąpił silny wzrost popytu na pompy ciepła a łączna sprzedaż sięgnęła 3 milionów sztuk..

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EPHA) stwierdziło, że całkowita sprzedaż rok do roku wzrosła prawie o 38 procent. Warto wspomnieć, że rok wcześniej sprzedaż rok do roku wzrosła o  34 procent na tych samych rynkach.

Stwierdzono, że Polska odnotowała największy wzrost popytu na pompy ciepła w 2022 r. Sprzedaż wzrosła o 102 procent w stosunku do 2021 r. W sumie w kraju sprzedano 195 480 pomp ciepła w ciągu roku.

Spośród krajów objętych badaniem w 2022 r. najwięcej sprzedano pomp ciepła we Włoszech i we Francji. W 2022 r. we Włoszech sprzedano 502 349 pomp ciepła – liczba ta wzrosła o 37 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż pomp ciepła we Francji wzrosła w tym samym okresie o 20 procent, co daje 462 672 sprzedanych sztuk.