Dnia 7 grudnia 2022 roku, członek naszego Towarzystwa dr inż. Andrzej Grzebielec wygłosił referat pt.: Możliwości, trendy i aspekty techniczne zastosowania pomp ciepła na bazie powietrza A/W średniej i dużej mocy na potrzeby procesów technologicznych w przemyśle (chłodzenie/grzanie) na konferencji branżowej Wydajność i efektywność energetyczna układów HVACR – możliwości modernizacji układów i optymalizacji kosztów eksploatacji zorganizowanej przez czasopismo Chłodnicto&Klimatyzacja.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem strony https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/