Wymiennik ciepłaSzwedzki producent Alfa Laval podpisał globalną umowę o współpracy z amerykańskim gigantem oprogramowania Microsoft w celu opracowania narzędzi cyfrowych, które ułatwiają serwis i konserwację płytowych wymienników ciepła.

Nowe narzędzia będą wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI), aby umożliwić użytkownikom końcowym określenie, czy konserwacja jest potrzebna, a jeśli tak, jakiego rodzaju.

Alfa Laval specjalizuje się w rozwiązaniach wymiany ciepła, w tym lutowanych wymiennikach ciepła.

„Usługa [narzędzia] zapewni również korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ szacunki pokazują, że można by zapobiec nawet 2,5 procent światowych emisji CO2, gdyby wymienniki ciepła obecnie instalowane w instalacjach przemysłowych były czyszczone i odpowiednio konserwowane” – czytamy w oświadczeniu.

„Dzięki tej umowie jesteśmy w stanie stworzyć unikalne rozwiązanie dla klienta”, powiedział Thomas Møller, prezes działu energetycznego Alfa Laval. „Możemy zapewnić, że nasze wymienniki ciepła działają optymalnie i maksymalizować czas pracy klienta, co jest korzystne zarówno dla klientów, jak i dla środowiska”.

Dobry serwis wymienników ciepła jest również ważny dla długowieczności systemów chłodniczych, ponieważ „właściwie serwisowane i konserwowane” wymienniki ciepła Alfa Laval mogą pracować przez ponad 20 lat.

Microsoft nie jest jedynym globalnym graczem, z którym Alfa Laval współpracuje w celu zmniejszenia swojego śladu węglowego. W 2019 roku Alfa Laval i Schneider Electric rozpoczęły cyfryzację infrastruktury energetycznej Alfa Laval. Zbieranie danych o zużyciu energii z różnych działów biznesowych Alfa Laval umożliwia identyfikację projektów w celu zmniejszenia zużycia energii.

Więcej na stronie https://hydrocarbos21.org/