W numerze 4/2022 czasopisma Chłodnictwo ukazał się wywiad z dr inż. Andrzejem Grzebielcem, poprzednim prezesem naszego Towarzystwa. Były prezes opowiadał czym konkretnie zajmuje się Towarzystwo i jakie wyzwania stoją przed współczesną branżą chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.

Cały wywiad można przeczytać pod adresem https://sigma-not.pl/publikacja-139338-spo%C5%82eczni-eksperci-chlodnictwo-2022-4.html