Władze

Kadencja 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

Skład Zarządu
Prezes dr inż. Tomasz Łokietek
Wiceprezes dr inż. Wojciech Tuchowski
Sekretarz dr inż. Adam Ruciński

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Andrzej Grzebielec
Członek Maciej Jaworski
Członek Michał Krzemiński

 

Delegaci na WZD SIMP
dr inż. Tomasz Łokietek