Władze

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

 

Skład Zarządu
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek
Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący
Członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący
Członek

 

Delegaci na WZD SIMP

 

Członkowie honorowi