ChiKW Warszawie po raz XIX odbyła się konferencja organizowana przez czasopismo Chłodnictwo&Klimatyzacja z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju.

Tematem przewodnik konferencji była Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej

Rynek HVACR cały czas ewoluuje w związku ze zmianami legislacyjnymi, a wraz z nim rozwijają się nowe technologie, rozwiązania chłodnicze i klimatyzacyjne. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, można było porozmawiać podczas konferencji.

Osobą reprezentującą naszą organizację był dr inż. Andrzej Grzebielec z wykładem pt. „Rozwój i możliwości zastosowania instalacji chłodniczych z R744 i R290 w małych obiektach handlowych i Produkcyjnych