16-17 października 2019 w Warszawie odbyła się konferencja ATMOsphere Europe, jest to jedna z największych konferencji z branży HVACR na świecie. Zarówno prezes naszego Towarzystwa dr inż. Andrzej Grzebielec, jak i wice-prezes dr inż. Tomasz Łokietek wzięli w niej aktywny udział prowadząc sesje tematyczne oraz panel dyskusyjny.